Bakush of the Brave Brindles

Bakush, Laska, Akyra